Liền kề A10 ô 35

Giá : 14 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A10 ô 12

Giá : 6.8 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A11 ô 58

Giá : 5.5 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A32 ô 23

Giá : 9.8 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A38 ô 15

Giá : 9.8 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A38 ô 32

Giá : 4.7 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A22 ô 19

Giá : 13.8 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A22 ô 36

Giá : 6.6 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A33 ô 16

Giá : 6.5 tỷ VNĐ
DT : 114 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề A36 ô 22

Giá : 4.8 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề A19 ô 35

Giá : 4.6 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A20 ô 16

Giá : 4.1 tỷ VNĐ
DT : 104 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề B8 ô 16

Giá : 26 triệu / m2
DT : 90 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề B9 ô 29

Giá : 25 triệu / m2
DT : 90 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề B21 ô 10

Giá : 34 triệu / m2
DT : 60 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề B21 ô 40

Giá : 28 triệu / m2
DT : 60 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề B19 ô 8

Giá : 29 triệu / m2
DT : 100 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C9 ô 25

Giá : 27.5 triệu VNĐ
DT : 95 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C8 ô 11

Giá : 40 triệu VNĐ
DT : 95 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C14 ô 30

Giá : 25.5 triệu / m2
DT : 100 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C24 ô 8

Giá : 39 triệu / m2
DT : 200 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C49 ô 15

Giá : 29.5 triệu / m2
DT : 80 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C38 ô 40

Giá : 45 triệu / m2
DT : 114 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C40 ô 12

Giá : 29 triệu / m2
DT : 114 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C27 ô 23

Giá : 33.5 triệu / m2
DT : 200 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C25 ô 27

Giá : 39.5 triệu / m2
DT : 145 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề C61 ô 35

Giá : 29 triệu / m2
DT : 80 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C53 ô 40

Giá : 23.5 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề C7 ô 31

Giá : 29 triệu / m2
DT : 95 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề D21 ô 16

Giá : 27 triệu / m2
DT : 160 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D28 ô 16

Giá : 35 triệu / m2
DT : 144 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D43 ô 25

Giá : 22 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D11 ô 25

Giá : 25 triệu / m2
DT : 129 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D47 o 15

Giá : 25 triệu / m2
DT : 87 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D11 ô 33

Giá : 67 triệu / m2
DT : 132 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề D9 ô 30

Giá : 21 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề D14 ô 28

Giá : 20 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề D8 ô 12

Giá : 23 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D6 ô 42

Giá : 25 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề D6 ô 2

Giá : 22 triệu / m2
DT : 108 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D13 ô 25

Giá : 23 triệu / m2
DT : 114 m2
Hướng : Đông Nam
scrollToTop

© 2015 Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn. Website được vận hành bởi Văn phòng BĐS MetroLand