Liền kề A10 ô 35

Giá : 14 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A10 ô 12

Giá : 6.8 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A11 ô 58

Giá : 5.5 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A12 ô 35

Giá : 4.5 tỷ VNĐ
DT : 102 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A32 ô 23

Giá : 9.8 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A32 ô 34

Giá : 5 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A38 ô 15

Giá : 9.8 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A38 ô 32

Giá : 4.7 tỷ VNĐ
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A22 ô 19

Giá : 13.8 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề A22 ô 36

Giá : 6.6 tỷ VNĐ
DT : 160 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề A33 ô 16

Giá : 6.5 tỷ VNĐ
DT : 114 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề A33 ô 35

Giá : 4.75 tỷ VNĐ
DT : 114 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề B28 ô 3

Giá : 22 triệu / m2
DT : 96 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề B8 ô 16

Giá : 23 triệu / m2
DT : 90 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề B9 ô 29

Giá : 23 triệu / m2
DT : 90 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề B43 ô 45

Giá : 21 triệu / m2
DT : 66 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề B21 ô 10

Giá : 33 triệu / m2
DT : 60 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề B37 ô 12

Giá : 26 triệu / m2
DT : 60 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề B51 ô 8

Giá : 20 triệu / m2
DT : 100 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề B21 ô 40

Giá : 26 triệu / m2
DT : 60 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề B19 ô 8

Giá : 29 triệu / m2
DT : 100 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C8 ô 55

Giá : 27 triệu VNĐ
DT : 95 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C8 ô 11

Giá : 37 triệu VNĐ
DT : 95 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C38 ô 40

Giá : 36 triệu / m2
DT : 114 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C40 ô 12

Giá : 26 triệu / m2
DT : 114 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C27 ô 23

Giá : 28.5 triệu / m2
DT : 200 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C25 ô 27

Giá : 32 triệu / m2
DT : 145 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề C49 ô 10

Giá : 27 triệu / m2
DT : 80 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C53 ô 40

Giá : 23.5 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề C10 ô 30

Giá : 25.5 triệu / m2
DT : 95 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C7 ô 31

Giá : 27.5 triệu / m2
DT : 95 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề C7 ô 7

Giá : 34.5 triệu / m2
DT : 95 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề C3 ô 18

Giá : 70 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D28 ô 16

Giá : 35 triệu / m2
DT : 144 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D11 ô 25

Giá : 23 triệu / m2
DT : 129 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D48 o 11

Giá : 19 triệu / m2
DT : 87 m2
Hướng : Tây Nam

Liền kề D11 ô 33

Giá : 62 triệu / m2
DT : 132 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề D9 ô 30

Giá : 21 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề D14 ô 28

Giá : 20 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề D8 ô 12

Giá : 20 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D6 ô 42

Giá : 25 triệu / m2
DT : 120 m2
Hướng : Đông Bắc

Liền kề D6 ô 2

Giá : 20 triệu / m2
DT : 108 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D13 ô 25

Giá : 22 triệu / m2
DT : 114 m2
Hướng : Đông Nam

Liền kề D21 ô 1 - Lô góc

Giá : 30 triệu / m2
DT : 178 m2
Hướng : Tây Bắc

Liền kề D24 ô 25

Giá : 36 triệu / m2
DT : 144 m2
Hướng : Đông Nam
scrollToTop

© 2015 Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn. Website được vận hành bởi Văn phòng BĐS MetroLand